kontakt

tel/fax: +387 33 466 818
mob: +387 62 682 765
adresa: Hajrudina Šabanije 28E Sarajevo
TR BBI: 1410010000397380
PDV br.: 4200845880003