lokacija

Parcela na kojoj se objekat gradi se nalazi u ulici Andreja Andrejevića bb, između Dobrinje C5 i Aerodromskog naselja.

Prednosti lokacije su slijedeće:

  • u neposrednoj blizini na cca 100-200m udaljenosti je osnovna škola, tržni centar te trolejbuska stanica za Trg Austrije, Jezero i Otoku, u blizini objekta su i komercijalna autobusna linija Dobrinja - Vijećnica, te autobuska linija Dobrinja - Nedžarići
  • u neposrednoj blizini je Gimnazija Dobrinja te odmah pored gimnazije Park Prijateljstva
  • u blizini objekta je i aerodrom, veći broj parkova, još dvije osnove škole, sportska dvorana, ambulanta, pijaca, banke, ugostiteljski objekti, ukratko sve ono što je potrebno modernom čovjeku
  • bitno je spomenuti da pored parcele na kojoj se gradi stambeni objekat prolazi cesta M18 te da je udaljenost objekta od olimpijskih planina Bjelašnice i Igmana jako mala
  • udaljenosti objekta od Baščaršije je 10km
  • udaljenost objekta od Ilidže je 4,5km. Blizu svega, a oaza mira.